goesepolder collage

Weer eens iets anders
In de Goese Polder wordt veel gedaan voor kinderen en ouderen. Maar wat doen mensen tussen pakweg 25 en 55 jaar? Ze hebben het druk. Druk met hun werk. Druk met hun relatie, of met het verbreken er van, en weer een nieuwe relatie. Druk met de studie. Druk met hun kinderen. Druk met de fitness. Druk, druk, druk

Toch was dit voor een aantal wijkbewoners reden om eens bij elkaar te komen.
Waarom zien we zo weinig in onze wijk voor deze doelgroep?
klonk het plechtig. "We willen dat mensen meer contact met elkaar krijgen". klonk het geestdriftig. "Maar wat moeten we dan doen?" riep weer een ander.
Er werden een groot aantal ideeën genoemd, zoals: een naaicafé, een leeskring, samen zingen, samen koken, een voetbalteam, een wijkschoonmaak, een koffieuurtje, een dag waar iedereen een presentatie kan geven over zijn of haar hobby, .. en zo ging het nog verder.

Lijkt het je iets om iets samen te doen? Heb je zelf ideeën? Kom dan naar het volgende WIJK-café op:
maandag 24 september om 19.30 uur
in Wijkcentrum De Spinne
Het herinrichtingsplan sportpark Het Schenge, dat bewoners van de oostrand Goese Polder zelf hebben aangedragen bij de gemeente Goes, wordt uitgevoerd.

Het kost weliswaar 30.000 euro meer maar het college vindt het grote draagvlak onder de belanghebbenden belangrijker dan de meerkosten.

 

De gemeente Goes wilde samen met omwonenden en de sportverenigingen die van het sportpark gebruik maken het sportpark herinrichten op een manier die voor alle partijen te accepteren is. Op de eerste informatie avond(17 januari) kreeg de gemeente Goes de wind van voren wat betreft communicatie en informatie verstrekking. Omwonenden, verenigd in de belangengroep Goese Polder Zegt Nee, waren van mening dat met hun belangen geen rekening werd gehouden, en brachten een zelf aangepaste variant ontwerp sportpark in. Zwaarwegend punt was vooral de groene bufferzone tussen de bebouwing en het sportpark, die straks minimaal 40 meter en maximaal 75 meter kan worden. Vooral de eventuele nieuwe ligging van de hockeyvelden, dicht bij de bebouwing, werd als een groot bezwaar gezien.

Burgemeester Verhulst gaf die avond toe dat: “Wij misschien iets te voortvarend zijn geweest. De geuite kritiek hebben wij ons aangetrokken en nu moeten wij met z’n allen tot een goede oplossing proberen te komen.” Nu is gekozen voor de variant (4c) van de bewoners waaruit een klankbordgroep was gevormd. In deze variant komen de hockeyvelden een stuk verder van de bebouwing in de wijk af te liggen. Het dichtst bij de wijk komt nu het nieuwe rugbyveld en een voetbalveld, die door een groene buffer van de huizen worden gescheiden. Het rugbyveld komt tijdens de uitvoering van het plan tijdelijk op de windhondenrenbaan. Voor de voetbal komt dit veld op een locatie die niet direct aansluit bij de overige voetbalvelden. Om de nieuwe sportvelden te realiseren moeten wel een sloot en een weg verlegd worden. Voor een goede verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid is eventueel nog 30.000 euro beschikbaar. Wethouder Jo-Annes de Bat, met sport in zijn portefeuille,: “Wij zijn blij dat we aangetoond hebben wél naar de wensen van bewoners te luisteren. Ik heb altijd aangegeven dat veranderingen mogelijk waren mits deze binnen de gestelde kaders blijven. De bewoners variant voldoet daar aan dus zou het gek zijn als we daar niet voor zouden kiezen. Wat dat betreft gaat er een veer naar de bewoners.”

Beste wijkgenoten

Iedereen heeft wel eens ideeën over zijn/haar straat of wijk. Soms zijn het dingen die beter kunnen of nieuwe activiteiten waardoor het gezelliger of beter wordt.

Nu is er een plek waar u dit samen met andere bewoners en organisaties in de wijk kunt bespreken en ook acties kunt bedenken: het

WIJK*-café

Het WIJK-café is bedoeld voor iedereen uit de Goese Polder met ideeën. Ook dingen die beter kunnen, bijvoorbeeld een gevaarlijk verkeerspunt of te weinig speelvoorzieningen, kunt u hier met elkaar bespreken in een informele sfeer.

Iedereen kan een WIJK-café organiseren over een thema dat hij/zij belangrijk vindt voor de wijk, uiteraard ondersteund waar nodig.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de wijkinfowinkel Goese Polder: 0113-251254

* WIJK staat voor: Wat Is Je Kracht?

Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Internationale jaar van de Bij. Zonder rupsen zijn er geen vlinders. Zonder insecten zouden veel vogels niet kunnen leven.
Planten zouden zich niet kunnen voortplanten zonder de bestuiving van de bijen. Insecten vervullen een belangrijke rol en zorgen voor het biologisch evenwicht.
De mens ontneemt steeds meer de leefruimte en de levensmogelijkheden van de natuur. Bijen en wespen hebben meestal een slechte naam.
Dat komt omdat er een paar stekende soorten zijn. Deze leven in een groep, en op het moment dat ze zich bedreigd voelen steken ze.
Het overgrote deel van de bijen en wespen zijn echter
solitaire bijen en wespen. Deze leven solitair – dus niet in een groep – en steken niet. Deze niet-stekende soorten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het biologisch evenwicht in de natuur, ook wel bio-diversiteit genoemd.
De Stichting Buurtwerk Goese Polder wil deze soorten een handje helpen door een
bijenhotel te plaatsen in het recreatiegebied De Oude Zeedijk.
In de eerste weken van juni zullen kinderen uit de Goese Polder helpen met het bouwen van dit bijenhotel. Dit wordt geplaatst ter hoogte van de Hammarskjöldstede.

Voor de bewoners van de Goese Polder wordt op
woensdag 30 mei van 20.00 tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes door Astrid Meijer van het Milieu Educatief Centrum De Bevelanden (MEC) informatie gegeven.
Het bijenhotel zal op een latere datum geopend worden door de heer R. Verhulst, burgemeester van Goes.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT