goesepolder collage

Besparen op uw energierekening?

 

  • Hebt u naar uw gevoel een goed inzicht in uw Gas- en Elektriciteit gebruik? Niet alleen de maandelijkse voorschotten in Euro's maar ook uw gasverbruik in m3 en uw elektriciteitsgebruik in kWh? Of vertrouwt u volledig op de jaarlijkse afrekening van uw leverancier(s)?
  • Is de jaarlijkse factuur van uw leverancier voor u ondoorzichtig?
  • Kijkt u vaker dan 1 maal per jaar naar uw verbruiksmeters, maar weet u niet of dit te hoog, normaal of gezellig laag is?
  • Moet u jaarlijks bijbetalen en gaat jaarlijks uw voorschotbedrag omhoog?
  • Wilt u grip hebben op uw energiekosten en op uw manier van gebruiken om hiermee permanent harde Euro's voor uzelf te besparen?
  • Wilt u uw energiegebruik met anderen vergelijken en zo van elkaar leren hoe grip te krijgen op uw eigen energiegebruik en voor uzelf (financiële) besparingen te realiseren?
 
Als u een aantal vragen en de laatste vraag met Ja heeft geantwoord, en bent u mogelijk geïnteresseerd in besparingsmogelijkheden die op uw situatie zijn afgestemd. Dan nodig ik u uit om deel te nemen in een besparingsgroep Meten = Weten Goese Polder.
 
In begrijpelijke huiskamersessies gaat u samen met anderen hiermee aan de slag. Eenmalige kosten zijn de aanschaf van een losse kWh meter, onder meer te koop bij ALDI en bij bouwmarkten voor ca. € 10. Deze aanschaf heeft u binnen ca. 3 maanden terugverdient, en daarna bespaart u maand op maand.
De meter kan ook via de besparingsgroep gekocht worden of via SMWO in bruikleen verstrekt worden.
 
Een soortgelijke actie liep in 2012/2013 in Ovezande. Hierover is bij Omroep Zeeland en in de PZC gepubliceerd.
 
De resultaten zullen op www.goesepolder.goesweb.net gepubliceerd worden zodat ook anderen hier van kunnen leren.
 
 
Nadere uitleg voor geïnteresseerden:
 
In begrijpelijke huiskamersessies (wekelijks, tweewekelijks) bespreekt u in een kleine groep (ca 4-6 huishoudens) uw energiegebruik (totaal en per gemeten apparaat). U vergelijkt uw resultaten met die van anderen. Per sessie spreekt u onderling met elkaar af wat u de komende periode gaat meten en vergelijken. Zelfwerkzaamheid staat voorop, een coach (ervaringsdeskundige) begeleidt u in het begin.
 
Eenmalige kosten zijn de aanschaf van een losse kWh meter, onder meer te koop bij ALDI en bij bouwmarkten voor ca. € 10. Deze meter is en blijft uw eigendom, u hebt deze zelf gekocht. Vóór het einde van de winter heeft u deze meter al terugverdiend. Indien de aanschaf financieel bezwaarlijk is kan een meter via SMWO in bruikleen verstrekt worden.
 
Door te meten en uw ervaringen te delen met anderen komt u tot besparingsmaatregelen die u direct in uw eigen situatie kunt toepassen. Bewust omgaan met energiegebruik en te kijken en te vergelijken levert u 2 tot 5% bestendige besparing op uw energiegebruik zonder verlies aan comfort.
Wat u niet verbruikt hoeft u nu en ook niet in de toekomst (duurder) te betalen.
De resultaten zullen op www.goesepolder.goesweb.net gepubliceerd worden zodat ook anderen hier van kunnen leren.
 
Doel
Geld besparen, door (onnodig) verbruik te verminderen.
Doelmatig en efficiënt met energie om gaan.
Bewustwording van en inzicht in eigen energiegebruik.
Zichtbaar en tastbaar maken van wijzigingen in het eigen energiegebruik door het nemen of achterwege laten van maatregelen. (technisch, organisatorisch, gedrag)
Effect van de maatregelen met anderen bespreken.
Leren van anderen (niet beperkt tot eigen omgeving) en elkaar stimuleren in maatregelen.
Gebruikspatronen (her)kennen.
Afwijkingen (verspillingen, sluipverbruik) vroegtijdig signaleren en corrigeren.
 
Werkwijze
Eigen gemeten energiegebruik relateren aan eigen kentallen. bv buitentemperatuur (graaddagen), woninginhoud, geveloppervlak, mate van isolatie, instelling van de kamerthermostaat, aantal personen, grootte van de koelkast, gebruik van wasmachine en andere apparaten, effect van gedrag op gebruik, etc.
Regelmatig (wekelijks, tweewekelijks) bijeenkomen om de kentallen (= specifiek energiegebruik) onderling te vergelijken, en de verschillen/overeenkomsten bespreken. (waarom gebruik ik meer dan mijn buren in vergelijkbare situatie?)
Samen in de groep afspreken wat er de komende periode gemeten en vergeleken zal worden.
Eigen specifiek energiegebruik blijven monitoren en reageren op afwijkingen (mogelijke verspilling) en toezien dat de geconstateerde afwijkingen “weggeregeld” zijn.
Doelmatig en resultaatgericht maar wel gezellig.
 
Uitvoering:
Regelmatig (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks) de gasmeter, de elektriciteitmeter(s) en de watermeter aflezen, meterstanden noteren en gebruik per opnameperiode berekenen. Energie gerelateerde bijzonderheden van de meetperiode noteren.
Samen afspreken van welk apparaat iedereen de komende periode (week, 2-weken) het energiegebruik gaat meten met de losse kWh meter en het gemeten elektriciteitsgebruik relateren aan gebruik en gedrag.
 
Te bereiken effect(en):
Bestendige financiële besparingen, “zuunigheid”.
Goed gevoel.
Milieubewustzijn.
Bijdrage leveren aan het tegengaan van uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Vermindering CO2 uitstoot, minder sterke stijging van de temperatuur, vermindering stijging zeespiegel, vermindering overstromingsgevaar.
Sociale cohesie in eigen wijk.
 
Leermoment, besparingen
Afrekening van de leverancier begrijpen.
2% tot 5% besparing op uw beïnvloedbare energiekosten. (jaar op jaar)
De resultaten zullen op www.goesepolder.goesweb.net gepubliceerd worden zodat ook anderen hier van kunnen leren.
 
 
(a.s) PV bezitters in Goes
 
Als de woningbouwvereniging RWS U aanbiedt om zonnepanelen (PV panelen) op uw dak te plaatsen snapt U hun aanbod? Hebt u vragen over het aanbod en de voorgespiegelde opbrengst?
 
Meet/Weet u uw elektriciteitsopbrengst? (per uur/ dag/ week/ maand/ jaar)
Wilt u uw resultaten vergelijken met andere PV bezitters in Goes?
 
Functioneert uw installatie naar behoren?
Hoe weet u of uw installatie wel de kilowatturen (kWh) opbrengt waarvan u bent uitgegaan?
 
Bent u bereid uw prestaties en ervaringen met anderen te delen?
 
Als u een of meer vragen en de laatste vraag met Ja heb beantwoord vraag ik uw deelname aan een op te richten PV groep in Goes.
 
Doel
Het doel is om samen kennis en ervaring met PV installaties te delen.
Om zo de PV installaties in optimale conditie te houden, te verbeteren en uit te breiden.
Daarnaast kunnende overige doelen van Meten=Weten gehanteerd worden.
 
Werkwijze
In kleine groepjes (4-6 huishoudens) elkaars installatie bekijken en bespreken waarom iets gemonteerd is zoals het nu zit.
Elkaar adviseren hoe iets anders/beter kan.
Daarnaast kunnen de werkwijzen van Meten=Weten gehanteerd worden.
 
Leermoment, besparingen
Uit onderzoek blijkt dat veel installaties in een hoekje beschaduwd wordt door een boom, dakkapel, schoorsteen of iets dergelijks. Wat niet iedereen weet is dat daardoor de hele installatie minder gaat werken.
Met elkaar kan daar van geleerd worden.
Ook de leermomenten en besparingen uit het Meten=Weten programma kunnen meegenomen worden.
 
De resultaten zullen op www.goesepolder.goesweb.net gepubliceerd worden zodat ook anderen hier van kunnen leren.
 
Wil u mee doen? dan kunt u zich aanmelden bij Matijs Gerrits: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT